ดุสิตโพล ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วม แนะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สวน ดุสิตโพล คนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วม แนะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยปชช.และให้ข้อมูลที่เป็นจริง

สวน ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม 2564” โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ ร้อยละ 70.49 ระบุ เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ รองลงมา ร้อยละ 69.61 ระบุ ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 65.90 ระบุ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย

เมื่อถามถึงสิ่งที่ควร “ตระหนักและให้ความสำคัญ” กับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 77.03 ระบุ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ รองลงมา ร้อยละ 71.91 ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง ร้อยละ 70.67 ระบุ มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว สล็อต

ทั้งนี้เมื่อถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า ร้อยละ 86.62 ระบุ กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 83.10 ระบุ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ร้อยละ 78.35 ระบุ บ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน

เมื่อถามถึงสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วน พบว่า ร้อยละ 87.35 ระบุ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม เช่น เรือ ห้องน้ำ ที่พักชั่วคราว ถุงยังชีพ รองลงมา ร้อยละ 83.48 ระบุ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือนรวดเร็ว ร้อยละ 74.52 ระบุ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 44.17 ระบุ ไม่น่าจะป้องกันได้ รองลงมา ร้อยละ 28.62 ระบุ ป้องกันไม่ได้ ร้อยละ 23.68 ระบุ น่าจะป้องกันได้ ร้อยละ 3.53 ระบุ ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *