สิ้น “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิตสาขาวรรณกรรม

สิ้น "ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์" ราชบัณฑิตสาขาวรรณกรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

สิ้น “ศ.ดร.รีนฤทัย สัจจจำพวก” ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรม ความเรียง บุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาด้านภาษาไทย

(12 ก.ย. 64) สัมพันธ์ คนเขียน ที่ เมืองไทย โพสต์เฟ ซบุ๊กระบุ ว่า “ขอ แสดง ความเศร้าใจ อย่างซาบซึ้ง ต่อการจากไป ของ ศาสตราจารย์ ดร.ระรื่นฤทัย สัจจ ประเภทราชบัณฑิต นักวิชาการวรรณกรรม ผู้มีฐานันดรศักดิ์ คุณของ แผ่นดิน ท่าน จากไปอย่างเงียบๆ เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 22.28 น. ในโรงหมอ ศิริราช”

ศาสตราจารย์ ตร. ระรื่น ฤทัย สัจจ จำพวก หรือ ชื่อ เดิมนางสาว ระรื่น ฤทัย สัจจประเภท มีประวัติ ทางการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อบ.35 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาประเทศฝรั่งเศส, ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยจุฬ ลง แขน ณ์ มหาวิทยาลัย แล้วก็ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย จุฬลงแขน ณ์ มหาวิทยาลัย

ด้าน ประวัติการทำงาน อาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ ตำแหน่งคุณครูประจำาสาขาวิชา ภาษาไทย และก็ ภาษา ทิศตะวันออก แผนกมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เจ้าหน้าที่รัฐ ปลดเกษียณ , พรรค สมาชิก ราชบัณฑิตยสภาสำนัก ศิลปกรรม, ผู้ตัดสิน ทางด้านวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภา สถานศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ รวมทั้งเอกชน

สิ้น เกียรติประวัติสำคัญ ได้แก่

  • ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2558
  • ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2558
  • อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวรรณคดีไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2554
  • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2553
  • ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2553
  • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2552
  • ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2541

โดยเมื่อ กันยายน 2563 ได้มี ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่ง ราชบัณฑิต โดย มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้ง ให้ศาสตราจารย์ รื่น ฤทัย สัจจ พันธุ์ เป็นราชบัณฑิตจำพวกวิชา วรรณศิล! สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *